Zaloguj | Załóż konto

Z wizytą w "KORNIKU"


www.szkola.xon.pl/zsdil/

Zobacz również

Mając szesnaście lat, trudno o wybór "odpowiedniej" szkoły ponadgimnazjalnej, jest ich sporo, dlatego przybliżamy Wam jedną z nich.

Wśród żywieckiej młodzieży gimnazjalnej stojącej przed ważnym wyborem szkoły średniej niesłabnącym powodzeniem cieszy się Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych. Popularny „Kornik”, szkoła o przeszło 65 letniej tradycji, mający swa siedzibę w pięknie usytuowanym Parku Habsburgów oferuje młodzieży gimnazjalnej niezwykle atrakcyjną ofertę edukacyjną, pozwalająca przyszłym absolwentom kontynuować naukę na wszystkich typach uczelni lub sprawnie odnaleźć się i funkcjonować na niełatwym przecież rynku pracy. Techniczny profil oferowanych kierunków wzbogacony interesującą ofertą praktyk zawodowych pozwoli każdemu odnaleźć swoją drogę edukacyjną i życiową. Ilość kandydatów na poszczególne kierunki tylko poświadcza wysoką pozycję szkoły wśród żywieckich placówek oświatowych. Doświadczona i wykształcona kadra pedagogiczna i świetnie przygotowana baza dydaktyczna na którą składa się kilkadziesiąt stanowisk komputerowych, centrum multimedialne, nowoczesne pracownie i laboratoria chemiczne, klasopracownie przedmiotowe rokrocznie pozwalają przygotować młodzież do bezproblemowego przebrnięcia przez egzaminy maturalne i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Szkoła zapewniając uczniom niepowtarzalną atmosferę pozwala jednocześnie realizować i rozwijać pasje i zainteresowania w ramach prowadzonych zajęć dodatkowych, fakultatywnych i kół zainteresowań. Wynikiem wszechstronnej pracy z uczniami są osiągnięcia naszych wychowanków w olimpiadach i konkursach różnych typów i szczebli. Ustawiczny rozwój placówki zaowocował także przyznaniem szkole „Certyfikatu Śląskiej Szkoły Jakości” potwierdzającego wysoki poziom kształcenia. Jako jedna z pięciu szkół ponadgimnazjalnych w Polsce posiadamy „Certyfikat Jakości Interkl@sa”, będący gwarancją doskonałego przygotowania młodzieży do funkcjonowania w społeczeństwie informatycznym. Tegoroczni absolwenci szkół gimnazjalnych będą mogli rozpocząć naukę na jednym z czterech proponowanych im kierunków. Fascynatów chemii, niekonwencjonalnych zajęć w laboratoriach zapraszamy do klasy o profilu technik analityk. Dla młodych obrońców środowiska naturalnego, dla których los otaczającej ich przyrody nie jest obojętny proponujemy klasę techniczną w specjalności technik ochrony środowiska. Kochającym las i wszystko co z nim związane umożliwimy rozwój zainteresowań na kierunku technik leśnik. Tym zaś którzy swą przyszłość wiążą z szeroko rozumianą informatyką oferujemy naukę w klasie o specjalności technik informatyk. Tych którzy chcą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania szkoły i tegorocznego naboru odsyłamy na stronę internetowww.szkola.xon.pl/zsdil/ , natomiast wszystkich serdecznie zapraszamy na Dni Otwarte Szkoły 22 i 23.03.2012 r.

 

                                                                                KORNIK